Leena Piha; Päivi Pynnönen:
Arjen avaimia - Tarinoita ammatillisesta opettajuudesta
Opetushallitus 2007
Kirjankuvitus
Illustration for book

tekniikka tussi, muste / technique marker pen, ink

Arjen avaimia: kansikuva  

"Luku, jossa pohditaan asenteen mer kitystä opettajan työssä"

"Luku, jossa pohditaan opetuksen yk silöllistämistä"

"Luku, jossa kerrotaan hyvän opetuk sen taustatyöstä"